dissabte, 3 d’agost de 2013

DISSABTE
Permeteu-me un " Retalleu i enganxeu " del Diccionari català-valencià-balear (Alcover i Moll) en l'edició digital de l'Institut d'Estudis Catalans :

" DISSABTE...
|| 3. Conjunt d'operacions de neteja de la casa, que les dones solen fer en dissabte, però que també fan en altres dies de la setmana (pir-or., or., occ., val., bal.); cast. limpieza, baldeo. Parex que ses dones han fet es gran dissabte, Roq. 8. Si hagués tingut un esteranyinador prou llarg..., amb quin daler hi hauria fet dissabte!, Pons Com an., 99. La noya alterava el curs de la setmana, fent dissabte en lo dilluns, y anava... d'un quarto a l'altre ara ab l'esteranyinador, ara ab los espolsadors, Vilanova Obres, iv, 19. Dirigia els dissabtes del casal i ajudava a Donya Mència a fer resolis i confitures, Víct. Cat., Mare Bal. 49. Fer dissabte general: fer una neteja molt minuciosa de la casa (Empordà).
                                                                                                                                       ..."

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada