dilluns, 8 de juny del 2015

QUATRE GATS VERMELLSQuatre gats vermells s'ho miraven.
Conscients que eren
només
quatre.
Expectants
davant un camp immens.
Pensant que potser eren els últims.
És trist tenir arrels i no cames,
dos camps enllà hi ha concentració.
Són milers
inconscients de la seva abundància excepcional.
És una sort tenir arrels i no cames.
La desolació i la uniformitat
campa arreu.
Aquí quatre gats
allí a milers.