dilluns, 17 de desembre del 2018

LLAVORS

Les llavors
les nostres llavors
en l'erm
en un glaçat erm
lluen
vistosos vestits lluen
una xarxa
els agombola una fina xarxa
pau
feta de desig i paraules de pau
esperen
esperem
volem
el moment naixent que la malla trenca.